Dobrodošli

Dovolite, da vam predstavimo podjetje KONGRAD d.d., ki ima bogato tradicijo in že več kot 60 let uspešno nastopa na trgu. Vabimo Vas, da se seznanite z našimi programi in dejavnostmi.

Začetki podjetja KONGRAD segajo v l. 1963, ko je bilo ustanovljeno podjetje Gradbeni Remont, in sicer za potrebe izvajanja gradbenih in zaključnih del v takratni občini. Ob ustanovitvi je zaposlovalo 12 delavcev.
l. 1975 se je podjetje združilo s Komunalnim podjetjem in se preoblikovalo skladno s takratno zakonodajo v podjetje GOP KONGRAD p.o., l. 1984 pa v delniško družbo KONGRAD d.d., kar je podjetje še dan danes.

Danes je podjetje KONGRAD d.d. moderno gradbeno podjetje. Glavne dejavnosti podjetja so izvajanje gradbenih projektov oz. gradnja, in sicer objektov visokih in nizkih gradenj, kot npr. stanovanjskih in poslovnih objektov, proizvodnih hal, gopodarskih poslopij, izvedba sanacije objektov, zunanjih ureditev, komunalnih ureditev, gradnja cest in premostitvenih objektov.

“Smo srednje velika delniška družba, ki uspešno posluje že kar šest desetletij. Odlikujejo nas zanesljivost, kvaliteta in želja postati še boljši. Gradimo z iskušnjami, znanjem in strokovno usposobljenim kadrom. Uspehi nas ne uspavajo.  Delo vedno znova opravimo bolje in hitreje. V prihodnost gledamo z optimizmom, saj nam naši naročniki zaupajo. To potrjujejo vedno nove reference na področju kompletne izgradnje stanovanjskih blokov, individualnih hiš, šol, poslovnih, trgovskih, kulturnih, proizvodnih prostorov in turističnih objektov.”

Aleš Počivalšek
direktor

Betonarna, kamnolom

tel 03 75 92 843
tel 041 645 535

Sedež podjetja:
Kongrad d.d.
Tovarniška cesta 3
SI-3210 Slovenske Konjice

fax komerciala: 03 75 756 14
fax finance: 03 75 756 00

tel informacije
tel finance
tel komerciala
tel betonarna